Informacja

Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.
Zapraszamy organizację pozarządowe i kluby sportowe do składania wniosków o dofinansowania. Termin mija 27 listopada 2017 r.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2157,Otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2018-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-u.html

https://msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7574,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2018-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow.html

„Folkowe granie na borkowskiej polanie”

Stowarzyszenie Nasza Wspólna Sprawa (NWS) Stara Wieś dzięki grantowi przyznanemu w ramach operacji realizowanej w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”, zakupiło 65 instrumentów muzycznych celem stworzenia ludowego zespołu instrumentalnego i akompaniamentu dla istniejących zespołów śpiewaczych na terenie Gminy Borki.

Czytaj dalej „Folkowe granie na borkowskiej polanie”