Kontakt

ZAŁATWIANIE INTERESANTÓW
Wójt Gminy przyjmuje interesantów w indywidualnych sprawach oraz sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w miarę możliwości w pozostałe dni tygodnia (8.00-9.00 oraz 15.00-15.30).
W przypadku nieobecności Wójta interesantów w indywidualnych sprawach oraz skarg i wniosków przyjmuje Sekretarz.

Adres:
Urząd Gminy Borki
ul. II Armii Wojska Polskiego 41
21-345 Borki

Numer rachunku bankowego:

BS Radzyń Podl. O/Borki 82 8046 1012 2007 0500 0101 0001

Godziny pracy Urzędu:

1. Poniedziałek 7:30 – 15:30
2. Wtorek 7:30 – 17:00
3. Środa 7:30 – 15:30
4. Czwartek 7:30 – 15:30
5. Piątek 7:30 – 14:00

Telefon:

81 857 42 08 – Sekretariat
81 478 54 20 – Sekretariat
81 478 54 21 – Sekretariat
81 478 54 22 – Sekretariat
81 857 42 28 – Wójt Gminy Borki
81 857 42 22 – Sekretarz
81 857 42 00 – Skarbnik
81 857 42 25 – USC i ewidencja ludności
81 857 41 90 – Referat Rolnictwa

Fax: 81 857 42 29

Adres skrytki na platformie ePUAP:

/Gmina_Borki/skrytka

e-mail:

borki@borkiradzynskie.pl

wojt@borkiradzynskie.pl

sekretarz@borkiradzynskie.pl

skarbnik@borkiradzynskie.pl

infrastruktury@borkiradzynskie.pl

administracyjny@borkiradzynskie.pl

obywatelski@borkiradzynskie.pl

borki@lubelskie.pl