Kontakt

ZAŁATWIANIE INTERESANTÓW
Wójt Gminy przyjmuje interesantów w indywidualnych
sprawach oraz sprawach skarg i wniosków we wtorki
w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w miarę możliwości
w pozostałe dni tygodnia (8.00-9.00 oraz 15.00-15.30).
W przypadku nieobecności Wójta interesantów
w indywidualnych sprawach oraz skarg i wniosków przyjmuje
Sekretarz.

Adres:
Urząd Gminy Borki
ul. II Armii Wojska Polskiego 41
21-345 Borki

Godziny pracy Urzędu:

1. Poniedziałek 7:30 – 15:30
2. Wtorek 7:30 – 17:00
3. Środa 7:30 – 15:30
4. Czwartek 7:30 – 15:30
5. Piątek 7:30 – 14:00

 

Telefon:

81 857 42 08 – Sekretariat
81 478 54 20 – Sekretariat
81 478 54 21 – Sekretariat
81 478 54 22 – Sekretariat
81 857 42 28 – Wójt Gminy Borki
81 857 42 22 – Sekretarz
81 857 42 00 – Skarbnik
81 857 42 25 – USC i ewidencja ludności
81 857 41 90 – Referat Rolnictwa

Fax: 81 857 42 29

Adres skrytki na platformie ePUAP:

/Gmina_Borki/skrytka

e-mail:

borki[at]borkiradzynskie.pl

wojt[at]borkiradzynskie.pl

sekretarz[at]borkiradzynskie.pl

skarbnik[at]borkiradzynskie.pl

infrastruktury[at]borkiradzynskie.pl

administracyjny[at]borkiradzynskie.pl

obywatelski[at]borkiradzynskie.pl

borki[at]lubelskie.pl