Click to listen highlighted text!

Odpady

Harmonogram 2017

Harmonogram

Harmonogram_2016 – wersja pdf.

Harmonogram_2016

Ocena dotycząca działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borki za 2014 r.

PSZOK czynny jest w każdą środę od godziny 9.00 do 17.00 na bazie SKR.

harmonogram_2015

Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2015 rok

Informacja dla mieszkańców Gminy Borki dotycząca terminu odbioru  odpadów komunalnych w 2015 r.

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Borki, że w 2015 r. zmienia się harmonogram odbioru odpadów komunalnych. W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o zapoznanie się z nowym harmonogramem dostępnym na sołeckich tablicach ogłoszeń, u sołtysa, w Urzędzie Gminy Borki, oraz na stronie internetowej Gminy Borki tj. www.borkiradzynskie.pl.

Informujemy również, że nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2015 zostaną dostarczone mieszkańcom przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Radzyń Podlaski w dniu 22 stycznia 2015 r. podczas pierwszego odbioru.

Poradnik

nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Gminy Borki

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2014 r.

Ogłoszenie dot. opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Jak segregowac odpady

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

OGŁOSZENIE
dotyczy opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Ogłoszenie w sprawie wydłużonego terminu składania deklaracji

Drodzy mieszkańcy Gminy Borki

Od 1 lipca 2013 roku czekają nas duże zmiany w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Wprowadzone one zostały odgórnie w celu dostosowania gospodarki odpadami do wymogów Unii Europejskiej.
Wiem, że wszystkie zmiany, które nas czekają na początku mogą być uciążliwe, a czasem nawet trudne do zaakceptowania i zrealizowania.
Dlatego rozpoczynamy akcję informacyjno – edukacyjną w tym zakresie, która ma na celu zapoznanie Państwa z nowymi zasadami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.
W przygotowanych materiałach zostały podane w sposób prosty i zrozumiały wskazówki dla mieszkańców jak postępować z różnymi odpadami, jak prowadzić segregację odpadów oraz o wszystkich zasadach funkcjonowania systemu tj. terminy płatności opłaty za śmieci, zasady składania deklaracji oraz innych obowiązków gminy i właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania porządku i czystości.
Proszę o zapoznawanie się z przygotowanymi ulotkami i broszurami, a także informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Gminy Borki www.borkiradzynskie.pl

Poradnik

Deklaracja

Broszura

Plakat

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych – instrukcja

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Oświadczenie

UCHWAŁA NR XXVII/160/2013 RADY GMINY BORKI z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

UCHWAŁA NR XXVI/159/2013 RADY GMINY BORKI w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XXVI/158/2013 RADY GMINY BORKI zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXV/150/2013 RADY GMINY BORKI zmieniająca uchwalę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borki

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Count per Day
  • 336683Odsłon razem:
  • 63Odsłon dzisiaj:
  • 186Odsłon wczoraj:
  • 207489Gości razem:
  • 53Gości dzisiaj:
  • 116Gości wczoraj:
  • 1Goście obecnie online:
Archiwum
Click to listen highlighted text!