Oświata

Na terenie gminy Borki funkcjonuje:

  1. Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej;
  2. Zespół Placówek Oświatowych w Borkach (w skład Zespołu wchodzi: Przedszkole, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa);
  3. Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej (w skład Zespołu wchodzi; Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole);
  4. Szkoła Podstawowa w Tchórzewie (Przedszkole);
  5. Publiczne Szkoły Podstawowe (prowadzone przez osoby fizyczne):

–  w Krasewie (Przedszkole),

–  w Woli Chomejowej.

 

          W 2015/2016 roku do szkół uczęszcza 861 uczniów w tym:

– Gimnazja – 217 uczniów,

– Szkoły Podstawowe – 367 uczniów,

– Małe Szkoły – 86 uczniów,

– Przedszkola i punkty przedszkolne – 111 dzieci,

– Oddziały przedszkolne – 80 dzieci.

Liczba oddziałów 55.

          Na terenie Gminy w szkołach samorządowych pracuje 69 nauczycieli.

Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej
dyr mgr inż.Beata Żurawska-Polkowska

Adres:
Wola Osowińska
ul. Parkowa 7
21-345 Borki
tel. 81 857 41 89

 

Zespół Placówek Oświatowych w Borkach
dyr mgr Roman Pawelec

Adres:
21-345 Borki
ul. II Armii WP 25
tel. 81 857 49 08

 

Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej

dyr mgr Danuta Kucio

Adres:

Wola Osowińska ul. Parkowa 7
21-345 Borki
tel. 81 857 41 84

 

Szkoła Podstawowa w Tchórzewie

dyr mgr Robert Stępniewski

Adres:
Tchórzew Kolonia 186
21-345 Borki
tel. 81 857 42 15

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasewie

dyr mgr Zofia Skwara

Adres:
Krasew
21-345 Borki
tel. 81 857 41 60

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej

dyr mgr Wiesława Wędroch

 Adres:
Wola Chomejowa
21-345 Borki
tel. 81 857 42 72