„Rafałki” Konkurs Modeli Plastikowych i Kartonowych w Borkach

Zapraszamy modelarzy do udziału w Konkursie Modeli Plastikowych i Kartonowych „Rafałki” o Nagrodę/Puchar Wójta Gminy Borki. Konkurs odbędzie się w dniach 10-11.02.2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Borkach, przy ul. Wojska Polskiego 25.
Celem konkursu jest popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży jako formy spędzania wolnego czasu; kształtowanie zdolności manualnych, rozwijanie wyobraźni przestrzennej; kształtowanie kreatywności, systematyczności i dokładności w pracy; zainteresowanie historią oraz wymiana doświadczeń modelarskich.

Czytaj dalej „Rafałki” Konkurs Modeli Plastikowych i Kartonowych w Borkach

REGIONALNE PARTNERSTWO DLA UCYFROWIENIA USŁUG PUBLICZNYCH I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

W celu wspólnej realizacji projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej” ustanowione zostało partnerstwo, które tworzą Gmina Borki, Gmina Józefów, Gmina Leśniowice, Gmina Stoczek Łukowski, Miasto Tomaszów Lubelski oraz Lubelska Fundacja Rozwoju, pełniąca rolę Partnera Wiodącego.

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczenia usług publicznych przez jednostki realizujące projekt (JRP): gm. Borki, Józefów, Leśniowice, Stoczek Łukowski i m. Tomaszów Lubelski przez udostępnienie nowych e-usług i informatyzację procedur wewnętrznych.

Czytaj dalej REGIONALNE PARTNERSTWO DLA UCYFROWIENIA USŁUG PUBLICZNYCH I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ