KONKURSU WIEDZY „WŁODZIMIERZ CHEŁMICKI – TWÓRCA NASZEGO REGIONU”

KONKURS ORGANIZOWANY JEST Z OKAZJI 50 ROCZNICY ŚMIERCI WŁODZIMIERZA CHEŁMICKIEGO

Celem konkursu jest:
– bliższe poznanie życia i twórczości literata naszego regionu
– uczczenie pamięci rodzimego literata i propagowanie jego twórczości
– pielęgnowanie i popularyzacja bogatych tradycji gminy Borki oraz pogłębianie wiedzy o historii i kulturze regionu. 

Czytaj dalej KONKURSU WIEDZY „WŁODZIMIERZ CHEŁMICKI – TWÓRCA NASZEGO REGIONU”

Informacja

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 9 maja (środa) 2018r. w godz. od 800  do 1500 w Urzędzie Gminy w Borkach będzie można skorzystać  z pomocy w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018r za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Ogłoszenia Wójta Gminy Borki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE MIEJSCOWOŚCI: BORKI, WOLA OSOWIŃSKA I WRZOSÓW

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BORKI W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM LOKALIZACJI URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH O MOCY POWYŻEJ 100KW.

Złote Gody

W dniu 15 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Borkach osiem par małżeńskich z terenu gminy obchodziło szczególny jubileusz – Złote Gody, czyli 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego. Wójt Radosław Sałata pogratulował Jubilatom życząc jednocześnie kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i wzajemnym poszanowaniu. Medale nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej w rocznicę ślubu otrzymali:

Czytaj dalej Złote Gody