AktualnościStrona główna

Władze

Historia

Oświata

Walory gminy

Gospodarka

Sport i kultura

Podmioty gospod

Kontakt

Galeria

ODPADY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banner1b

Aktualności

 

Opłatę skarbową można uiszczać na konto:

UG Borki

BS Radzyń Podl. O/Borki

PL 82 8046 1012 2007 0500 0101 0001

 

Dodatkowy termin wywozu popiołu wyznaczony został

na dzień 24 kwietnia 2014 r.

 

NASADZENIE ZIELENI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRASEWIE

Zarząd Województwa Lubelskiego
informuje o naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez
Lokalną Grupę Działania Zapiecek

 

Projekt "Kapitał na starcie"

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

Komunikat Szefa Obrony Cywilnej Gminy

 

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie przemieszczania świń i polowań

 

Posiedzenie LGD Zapiecek

 

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ogłasza II nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Wenus jest Przedsiębiorcza”

 

Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu

 

Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu

 

Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu

 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawe afrykańskiego pomoru świń

 

WÓJT GMINY BORKI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Borki w 2014 roku

 

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Zapiecek

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej i zabudowanej

 

Konkurs o statuetkę "Lubelskiego Orła Biznesu 2013 r."

 

Posiedzenie LGD Zapiecek

 

 

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
z dnia 11 grudnia 2013 roku

 

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia „AKADEMIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”

 

Projekt „Wenus jest Przedsiębiorcza”

 

Ogłoszenie dot. opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada 2013 r.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

Projekt pn. „40 tysięcy możliwości dla 50+”

 

USUWANIE AZBESTU – nabór wniosków

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU

Komunikat Szefa Obrony Cywilnej Gminy

 

Bezpłatna mammografia

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Targi Rolnicze AGRO-PARK

 

Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek"

 

Informacja o wynikach konkursu „Twoja ulubiona opowieść biblijna”

Komunikat Szefa Obrony Cywilnej Gminy

 

Komunikat dotyczący wypalania traw

 

Konferencja pt. "Rolnictwo - Nasza przyszłość"

 

TO JUŻ 20. „SPRZĄTANIE ŚWIATA”!

 

Gminne Święto Plonów 2013

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

Konkurs Fundacji Czas Dzieci na rodzinne słuchowisko

 

Zarząd Województwa Lubelskiego
informuje o naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Zapiecek w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: Małe Projekty

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej i zabudowanej

 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

 

Urodzinowa Pocztówka dla Tuwima – Konkurs Fundacji Czas Dzieci

 

Komunikat w spawie wody

KOMUNIKAT

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

KOMUNIKAT

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek
zabudowanych

 

Losowanie kolektorów słonecznych w ramach projektu „Czysta energia w Powiecie Radzyńskim”

 

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST WFOŚIGW 2013

 

Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek"

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Konkurs plastyczny „Twoja ulubiona opowieść biblijna”

 

Królowa Mleka

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

Uwaga rolnicy

 

KOMUNIKAT

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

Konkurs „Kobieta Aktywna Lubelszczyzny 2013”

 

Zarząd Województwa Lubelskiego
informuje o naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Zapiecek "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

 

Analiza techniczno-ekonomiczna gazociągu wysokiego ciśnienia północ-południe

 

„Czy po 17 czerwca 2013 roku będę odbierać telewizję naziemną?”

 

Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek"

 

Konkurs literacki "Gmina Borki wczoraj i dziś

 

Konkurs plastyczny "40 Lat Gminy Borki - przemiany, skojarzenia"

 

Konkurs fotograficzny "Skarby Gminy Borki"

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej

 

Oferta pracy

 

Informacja z otwarcia ofert na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

 

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2013 r. wolnym od pracy

 

Konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

 

Zarząd Województwa Lubelskiego
informuje o naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Zapiecek

 

Agencja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp.z.o.o. w Lublinie
zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie dla mikroprzedsiębiorstw
„Edukacja MIKRO”

 

Ostrzeżenie o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych z dn. 11.04.2013 r.

 

Konkurs „Najpiękniejsza posesja i zagroda wiejska w gminie Borki  w 2013 r.”

 

Ogłoszenie w sprawie wydłużonego terminu składania deklaracji

 

Mobilne punkty informacyjne

 

Ostrzeżenie o roztopach z dn. 08.04.2013 r.

 

Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu z dn. 04.04.2013 r.

 

Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu z dn. 03.04.2013 r.

 

Ogłoszenie w sprawie obowiązkowego składania deklaracji o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży działki rolnej

 

KOMUNIKAT

 

Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek"

 

Ostrzeżenie o silnym wietrze oraz zawiejach śnieżnych

 

Konkurs „Zbieram makulaturę i złom z korzyścią dla mnie i dla środowiska”

 

Ostrzeżenie o opadach śniegu z dn. 13.03.2013 r.

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie wykonania operatu szacunkowego w miejscowości Wrzosów i Wola Osowińska

 

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

 

USUWANIE AZBESTU – nabór wniosków

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Poradnik nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

 

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Zapiecek

 

Ogłoszenie w sprawie rozbiórki stanu zerowego obiektu

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk

 

Ogłoszenie w sprawie odśnieżania dachów

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

 

Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek"

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk

 

II edycja ogólnopolskiego konkursu informatycznego na najlepszy program w języku "LOGO"

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie pełnienia
obowiązku prowadzącego zajęcia w punkcie przedszkolnym w Tchórzewie

 

KOMUNIKAT

 

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk

 

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE. PROJEKT REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk

 

Wieś czy globalna wioska?

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk

 

USUWANIE AZBESTU - Nabór wniosków 2012

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk

 

Konsultacje projektu Programu współpracy Borki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 

Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek"

 

Ogłoszenie ws. wykonania rozbiórki stanu zerowego

 

Zgłoś brak Internetu lub telefonu do UKE lub do Urzędu Gminy

 

Informacja dotycząca opieki zdrowotnej

 

Konsultacje społeczne dotyczące nowych zasad odbioru śmieci

 

Ankieta - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Instrument szybkiego reagowania

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk

 

KOMUNIKAT

 

OSTRZEŻENIE O INTENSYWNYCH OPADACH DESZCZU

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

Zbadaj się i zyskaj spokój o swoje zdrowie!

 

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Zapiecek

 

Trening z głośnym użyciem syren w dniu 1 września 2012 r. w celu upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

 

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

Ostrzeżenie o burzach z gradem

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

 

Powiatowo-Gminne Święto Plonów 2012

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Borki ws. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Sitno

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

Realizacja zadania pn. ”Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych i obiektu własności jednostki samorządu terytorialnego”

 

Pieniądze na własną działalność gospodarczą

 

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BORKI

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zaproszenie na Festyn Sportowo-Rekreacyjny

 

IV Forum Kobiet Aktywnych

 

Statystyczne badania rolnicze

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

 

Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania zabestu

 

Ogłoszenie o poniesionych stratach w uprawach rolnych

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Borki

KOMUNIKAT

 

Projekt "Montaż kolektorów słonecznych"

 

Konkurs plastyczny do projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"

 

Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek"

 

Wykaz złożonych ofert na zapytanie ofertowe - Wykonanie operatu szacunkowego

 

AKROPOL – program stypendialny wspierający uzdolnioną młodzież z terenów wiejskich

 

Nabór wniosków na działania "Małe projekty" oraz "Odnowa i rozwój wsi"

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę - wykonania operatu szacunkowego

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych

 

Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie zabestu

 

Informacja o zasadach zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r.

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Oświadczenie     Wniosek

 

 

Zadanie "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krasewie"

 

Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek"

 

Wykaz złożonych ofert na zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2011 r. w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową 143 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Borki

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę -  pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

 

Program Współpracy Gminy Borki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2012 rok

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

Ogłoszenie ws. przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

 

Informacja z secji otwarcia ofert dot: sprzedaż i dostawa węgla kamiennego

 

Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę węgla kamiennego

 

II nabór wniosków w 2011 r. przez LGD Zapiecek

 

I nabór wniosków w 2011 r. przez LGD Zapiecek

 

Zadanie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we Wrzosowie”

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie pełnienia obowiązku koordynatora projektu punktu przedszkolnego w Tchórzewie

 

Lokalna Grupa Działania "ZAPIECEK" zaprasza na bezpłatne szkolenie "Dobre praktyki w agroturystyce"

więcej na: 

http://www.lgdzapiecek.pl/index.php?strona=info&id=13

 

 

Dożynki - Gminne Święto Plonów Sitno 2011

 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości z dniem

1 października 2011 r. zmienia swoją siedzibę. Nowy adres LAWP to: ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

 

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" - rekrutacja na listę rezerwową

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie pełnienia obowiązku asystent koordynatora projektu punktu przedszkolnego w Tchórzewie

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie pełnienia obowiązku prowadzącego zajęcia w punkcie przedszkolnym w Tchórzewie

 

ProjektKompetentni

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Masz "Pomysł na firmę" weź udział w konkursie

 

Otwarty konkurs ofert na realizację  zadań  publicznych w 2011 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r.

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie obsługi finansowo - księgowej projektu punktu przedszkolnego w Tchórzewie

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie pełnienia obowiązku asystent koordynatora projektu punktu przedszkolnego w Tchórzewie

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie pełnienia obowiązku koordynatora projektu punktu przedszkolnego w Tchórzewie

 

II Przetarg nieograniczony na sprzedaż wiaty

 

III Forum Kobiet Aktywnych

 

Zadanie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Borkach”

 

Informacja dot. usuwania wyrobów azbestowych

 

Ogłoszenie ws. przetargu na sprzedaż wiaty

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na sprzedaż samochodu

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2011 r.

 

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” – rekrutacja rozpoczęta

 

Ogłoszenie ws. sprzedaży kontenerów KP-7

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na dostawę centrali telefonicznej wraz z systemem telefonii VoIP dla Gminy Borki   Informacja z sesji otwarcia ofert      Wniosek o zatwierdzenie wyniku postępowania

 

Ogłoszenie w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za

usuwanie wyrobów/odpadów (demontaż pakowanie, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Borki

Notatka z rozpoznania cenowego

 

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie wykonania na nośniku elektronicznym, projektu herbu, flagi, pieczęci, łańcucha wójtowskiego i przewodniczącego rady oraz sztandaru wraz z pisemnym uzasadnieniem historyczno-heraldycznym dla Gminy Borki

 

Światowy Dzień Ziemi '2011

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Urzędu Gminy Borki przez osobę posiadającą uprawnienia  

Notatka służbowa z przeprowadzonego ROZPOZNANIA CENOWEGO
o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych

równowartości 6 000 euro

 

Ogłoszenie ws. sprzedaży ultrasonografu

 

Zawiadomienie dot. realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych dla Gminy Borki"       wniosek

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę - pełnienie funkcj i inspektora nadzoru inwestorskiego

Informacja z sesji otwarcia ofert                  Zawiadomienie o wyborze

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Borki o odstąpieniu od przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2011 roku

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Borki

 

Ogłoszenie ws. opracowania aktualizacji „Programu usuwania azbestu i

 wyrobów azbestowych dla Gminy Borki na lata 2010 - 2032”

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

 

Ogłoszenie o konkursach na działania: "Małe projekty", oraz "Odnowa i rozwój wsi"LGD ZAPIECEK

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie

wykonania projektu rozbudowy oczyszczalni i budowa kanalizacji w Woli

Osowińskiej

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanych

http://borki.bip.lublin.pl/index.php?id=129  - Zarządzenie 128 i 129

 

 

Informacja o wynikach naboru na rachmistrzów spisowych

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Narodowy Spis Powszechny 2011 r. (NSP 2011) - nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 2011 r.

 

Uroczyste otwarcie dróg

 

Pacjencie, czy znasz swoje prawa?

 

LGD Zapiecek ogłasza konkursy na działania: "Małe projekty"  "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"   "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Borki

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Borki

 

Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego w Powiecie Radzyńskim”

 

Zaproszenie na Gminne Święto Plonów 2010

 

Akcja książki dla powodzian

 

Powszechny Spis Rolny 2010

 

Zaproszenie na Festyn Sportowo-rekreacyjny Stara Wieś2010

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki dot. I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż  nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

 

Projekt pt. „Budowa drogi Borki – Pasmugi na działkach nr 95 i 339”

 

POWSZECHNY SPIS ROLNY (PSR 2010) - NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym  w 2010 r. w Gminie Borki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 2010 r.

Projekt pt.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społeczeństwa informacyjnego gminy Borki

Informacja dotycząca ubiegania się o dodatek mieszkaniowy

 

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pt: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społeczeństwa informacyjnego gminy Borki”

 

Informacja z sesji otwarcia ofert dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pt: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społeczeństwa informacyjnego gminy Borki”

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH w 2010 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pt: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społeczeństwa informacyjnego gminy Borki

I nabór wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez
Lokalną Grupę Działania Zapiecek

Zarządzenie Wójta Gminy Borki w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy przysługującego pracownikom Urzędu Gminy Borki w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 26 grudnia 2009r.

Wójt Gminy Borki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadań  publicznych w 2010 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Obwieszczenie Wójta Gminy Borki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lubelskie - PRZESTRZEŃ EKOPOZYTYWNA

Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja układu komunikacyjnego miejscowości Borki  Ogłoszenie    SIWZ

Zaproszenie na uroczystość obchodów Gminnego Święta Plonów 2009

Zaproszenie na uroczystość obchodów 600 rocznicy powstania miejscowości Tchórzew

Informacja dot. projektu „Wodociągowanie Gminy Borki”

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia - budowa kompleksu agrorafinerii w Woli Osowińskiej

Zawiadomienie Wójta Gminy Borki o obowiązku sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kompleksu agrorafinerii

Postanowienie Wójta Gminy Borki ws. Budowy kompleksu agrorafinerii

Rozporządzenie, wzór i instrukcja wypełniania wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Zaproszenie na Festyn Sportowo-Rekreacyjny Stara Wieś 2009

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego w trybie przetargu

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego w trybie przetargu

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Pamiętaj o szkole! Wyjeżdżasz za granicę na długo? Pamiętaj o szkole dla swojego dziecka.

Wójt Gminy Borki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borkach

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.

Wójt Gminy Borki zaprasza do składania ofert na dostawę oprogramowania komputerowego wraz z wdrożeniem

Otwarcie Izby Regionalnej

Wójt Gminy Borki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadań  publicznych w 2009 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Borki ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borkach

Otwarcie boisk sportowych

Ogłoszenie w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę  nieruchomości zabudowanej

Gminne Święto Plonów Osowno 2008

Budynek do zagospodarowania po byłej szkole we Wrzosowie

Zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Kierownika GOPS w Borkach

Ogłoszenie w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

IV edycja konkursu "Dolina Kreatywna"

Gminne Święto Sportu - Stara Wieś 2008

60-lecie Gminnej Spółdzielni "SCh" w Borkach

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Lubelskie świetne na weekend"

Wójt Gminy Borki OGŁASZA NABÓR na stanowisko pracy :  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. budowy boisk sportowych w Woli Osowińskiej)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 2008 roku

Ogłoszenie Kierownika SZAO w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy w Samorządowym Zespole Administracji Oświatowej

Budowa boisk sportowych w Borkach w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko-Orlik 2012”

Zlot u Bila

Gminne Obchody Święta Ludowego i Dnia Strażaka

"Złote Gody"

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Borkach

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Borki

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych

Program Integracji Społecznej w ramach PPWOW

Otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Sitnie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2008 roku

Wójt Gminy Borki ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania gminnego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, a także wypoczynku dzieci i młodzieży w 2008 r.

Wybory do Sejmu i Senatu - 21 października 2007

Dożynki Gminne - Olszewnica 2007

"Ciąża bez alkoholu"

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanych

Równać Szanse 2007 - Regionalny Konkurs Grantowy

Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanych

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Święto Sportu

Gminne uroczystości PSL z okazji Święta Ludowego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 2007 roku

Gminne obchody Dnia Strażaka

Wielkanoc 2007

Pożegnanie

Opłatek
II sesja V kadencji Rady Gminy Borki
I sesja V kadencji Rady Gminy Borki

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 

 

 

 

www.lubelskie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2008 Gmina Borki (M.P.)