REGIONALNE PARTNERSTWO DLA UCYFROWIENIA USŁUG PUBLICZNYCH I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

W celu wspólnej realizacji projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej” ustanowione zostało partnerstwo, które tworzą Gmina Borki, Gmina Józefów, Gmina Leśniowice, Gmina Stoczek Łukowski, Miasto Tomaszów Lubelski oraz Lubelska Fundacja Rozwoju, pełniąca rolę Partnera Wiodącego.

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczenia usług publicznych przez jednostki realizujące projekt (JRP): gm. Borki, Józefów, Leśniowice, Stoczek Łukowski i m. Tomaszów Lubelski przez udostępnienie nowych e-usług i informatyzację procedur wewnętrznych.

Czytaj dalej REGIONALNE PARTNERSTWO DLA UCYFROWIENIA USŁUG PUBLICZNYCH I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ