Ogłoszenia Wójta Gminy Borki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE MIEJSCOWOŚCI: BORKI, WOLA OSOWIŃSKA I WRZOSÓW

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BORKI W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM LOKALIZACJI URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH O MOCY POWYŻEJ 100KW.

Złote Gody

W dniu 15 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Borkach osiem par małżeńskich z terenu gminy obchodziło szczególny jubileusz – Złote Gody, czyli 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego. Wójt Radosław Sałata pogratulował Jubilatom życząc jednocześnie kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i wzajemnym poszanowaniu. Medale nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej w rocznicę ślubu otrzymali:

Czytaj dalej Złote Gody

Ostrzeżenie meteorologiczne

OSTRZEŻENIE O INTENSYWNYCH OPADACH DESZCZU
 
Godzina i data wydania:godz. 11:35 dnia 31.03.2018
Nazwa biura:IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych
w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: odgodz. 20:00 dnia 31.03.2018 do godz. 24:00 dnia 01.04.2018
Przebieg:Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym.
Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 35 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi:  Brak
Dyżurny synoptyk: Jakub Gawron